Acreditări

Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț este  furnizor de servicii sociale  acreditat, începând cu anul 2005, pentru servicii sociale furnizate atât în centre de zi pentru copii cu dizabilități, cât și pentru tineri și adulți cu dizabilități.

  1. În luna septembrie 2004, A.S.P.N.S.- Luceafărul, Neamţ înființează primul centru de zi privat pentru copii cu dizabilități din județul Neamț – Centrul de Zi Silvia pentru copii cu dizabilităţi, devenind Furnizor  acreditat de servicii sociale pentru serviciul social ” recuperare și abilitare pentru copii cu nevoi speciale”, în conformitate cu Certificatul de  acreditare Seria A nr. 6026/19.12.2005, emis de Comisia de acreditare a  furnizorilor de servicii sociale Neamț. Centrul de zi a fost coordonat de ASPNS-Luceafărul  în perioada 2004-2007.

Din anul 2007 până în prezent,  ASPNS-Luceafărul, Neamț  este singurul furnizor de servicii sociale din Municipiul Piatra Neamț care oferă  servicii sociale acreditate tip centru de zi  tinerilor și adulților cu dizabilități ( recuperare prin terapie ocupațională).

  1. Începând cu data de 08.2006, prin Hotărârile Consiliului Local şi Primăria Piatra Neamţ a fost transmis spre folosință gratuită Asociației de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț  un spațiu situat la adresa  din Str. Ion Ionescu De La Brad nr. 13, în vederea înființării unui centru de zi pentru tinerii cu dizabilități beneficiari ai ASPNS-Luceafărul.

Astfel, începând cu anul 2007, A.S.P.N.S.- Luceafărul, Neamț este furnizor de servicii sociale acreditat pentru serviciile sociale organizate în   acest spaţiu, conform următoarelor documente:

–  Certificatul de Acreditare Serie A Nr. 0007173 din 07.05.2007, emis de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Neamţ, pentru serviciul social ”Recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu handicap”;

–  Certificatul de Acreditare Seria A Nr. 0008991 din 07.05.2010, emis de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Neamţ, pentru serviciul social ”Recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu handicap”;

–  Decizia de acreditare Nr. 251 din 07.05.2013,  emisă de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Neamţ, pentru serviciul social ”Recuperare prin terapie ocupațională pentru persoane cu dizabilități”;

– ASPNS-Luceafărul a obținut un nou Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale Seria AF nr. 001097 din 16.06.2014

– Licența de funcționare provizorie Nr. D662 din 06.02.2019 pentru serviciul social ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, situat la adresa din B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, Parter, Piatra Neamt, emis de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități
  1. Deoarece clădirea din Str. Ion Ionescu De La Brad nr. 13 nu mai oferea condiții sigure și decente pentru furnizarea serviciului social ” Centrul de zi pentru Recuperare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane cu Dizabilități”, datorită stării grave de degradare structurală, la solicitarea ASPNS-Luceafărul, Neamț, Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț a emis Hotărârea nr. 164/30.05.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui imobil  situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, Parter, către Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafărul, în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități.

– ASPNS-Luceafărul a obținut un nou Certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale Seria AF nr. 006267 din 03.10.2019 (înlocuiește Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale Seria AF nr. 001097 din 16.06.2014, ca urmare a schimbării sediului social la adresa Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, Parter,).