Centru de zi

În data de 19 aprilie 2019, începând cu ora 10.00, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț a inaugurat noul ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, ce funcționează la adresa din Bulevardul Decebal, nr. 90, Bl. A1, Parter.

Acest important eveniment, denumit generic ”Ziua porților deschise”, constituie un moment aniversar pentru organizația noastră, ce marchează 15 ani de activitate în slujba comunității. Primii invitați care au trecut pragul centrului de zi au fost : -d-l Dragoș Chitic-Primarul Municipiului Piatra Neamț; -d-na Iordache Ioana Roxana- Directorul Școlii Gimnaziale ”Daniela Cuciuc” ; – Iordache Ionel- Șeful Cancelariei Prefectului de Neamț; -d-l Andre Muit- președintele FONSS-Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și președintele Fundației Betania din Bacău; – un reprezentant al Fundației Un Coup de Main D Emmaus Iași, organizație membră a FONSS; – d-l Adrian Zaharia- președintele Clubului Sportiv Delmadi și antrenorul de înot al unora dintre beneficiarilor noștri; d-na Amăriuței Alina- profesor de înot la Clubul Sportiv Delmadi; – d-na Anda Maria Acristinei- președinta Asociației Cultural Artistice ”Comorile Neamțului” și coregrafa ansamblului folcloric cu același nume, unde tinerii noștri urmează cursuri de dans; – d-l farmacist Echim Ilie, patronul rețelei de farmacii Ardealul și unul dintre sponsorii noștri generoși; La prânz, după terminarea orelor de curs, am primit vizita d-nei prof. Antonovici Ioana-Director Adj. al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza”, însoțită de către elevii clasei unde este diriginte. Ultimii musafiri au sosit de la Târgu Neamț; este vorba de beneficiarii centrului de zi pentru persoane cu dizabilități al Fundației pentru Dezvoltare Locală ”Speranța”. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această minunată zi! Mulțumim și celor care n-au putut să ne viziteze astazi, din varii motive, dar care ne-au transmis mesaje de felicitare. Așa cum se obișnuiește, am primit de la prietenii noștri și cadouri de casă nouă!

Facem precizarea că acest serviciu social a fost furnizat de către Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț  la adresa din Piatra Neamț, Str. Ion Ionescu De La Brad nr. 13, într-un spaţiul pus la dispoziţie de către Consiliul Local şi Primăria Piatra Neamţ încă din 31.08.2006, conform  hotărârilor emise de  Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț. Astfel, începând cu anul 2007, A.S.P.N.S.- Luceafărul, Neamț este furnizor de servicii sociale acreditat pentru serviciile sociale organizate în   acest spaţiu.

Deoarece clădirea din Str. Ion Ionescu De La Brad nr. 13 nu mai oferea condiții sigure și decente pentru furnizarea serviciului social ” Centrul de zi pentru Recuperare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane cu Dizabilități”, datorită stării grave de degradare structurală,  la solicitarea ASPNS-Luceafărul, Neamț, Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț a emis Hotărârea nr. 164/30.05.2018 privind transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui imobil  situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 90, bl. A1, Parter, către Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale- Luceafărul, în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități.

Activitățile desfășurate oferite în cadrul centrului de zi sunt:

1.Activităţi de informare şi consiliere socială

Se are în vedere informarea şi consilierea beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la drepturile şi facilităţile sociale acordate conform legislației în vigoare, clarificări și sprijin privind demersurile de obţinere ale acestora.

 1. Consiliere psihologică

Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.

 1. Activităţile de abilitare şi reabilitare
 2. Psihoterapie
 3. Masaj și kinetoterapie ;

În același context de menținere a stării optime de sănătate fizică, beneficiarii centrului de zi participă la:

– antrenamente săptămânale de fitness;

– activități sportive în sala de – tenis de masă, baschet, badminton, darts,

– cursuri de inot

 1. terapiile speciale:
 • activitățile de artterapie:
 • modelaj din lut și ipsos, pictură pe hârtie, sticlă, lut/ipsos și lemn, desen,  decoraţiuni din/pe diverse materiale-lut de modelaj, lemn, material textile; activitățile sunt realizate de instructorul de educație și se desfășoară în sala de activități.
 • pictura pe icoane de sticlă;
 • realizarea produselor de artizanat-cusut la mașină și țesut la războaiele de țesut vertical;
 • dans modern și popular
 • cursuri de dans modern și popular
 • terapia prin muzică
 1. stimulare psiho-senzorio-motorie prin kinetoterapie;
 2. terapie ocupaţională

Terapia ocupațională are rolul de a îmbunătăți abilități ca: motricitate fină, motricitate grosiera, oral-motorii, auto-îngrijire, integrare senzorială, planificare motorie.

Terapia educațională urmărește consolidarea capacității de a învăța, folosind toate cele cinci simțuri: învățare vizuală, învățare auditivă, învățarea tactilă, etc.

 1. activităţi de tip vocaţional
 • consiliere vocațională;
 • activități de pregătire pentru muncă prin desfășurarea de activități de terapie ocupațională;

dezvoltarea și încurajarea abilităților, implicare în activități lucrative în cadrul atelierelor centrului.

 1. Activităţile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă
 2. Activităţile de dezvoltare a abilităţilor lucrative și pregătirea pentru angajarea în muncă

Obiectivele pentru activitățile de ergoterapie sunt:

 • dezvoltarea deprinderilor manuale;
 • dezvoltarea respectului față de rezultatele muncii lor;
 • consolidarea deprinderilor tehnice (ex. tăiat, lipit, îndoit, bobinat, înșurubat și formarea unor noi deprinderi – împletitul, îmbinarea);
 • consolidarea abilităților de a finaliza lucrul început și disciplina păstrării materialelor în ordine;
 • educarea răbdării, respectării regulilor, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup;
 • familiarizarea beneficiarilor cu diferite materiale, pe care încep să le analizeze în timp ce le folosesc: forma, mărime, culoare, consistență.

Activitățile ergoterapeutice pun accentul pe reeducarea gestualității, a îndemânării, învățarea unor deprinderi noi și utile, dezvoltarea expresivității, readaptarea/ adaptarea la efort.