Implică-te

VOLUNTARIAT

Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț a fost înființată cu sprijinul voluntarilor- tineri specialiști (jurist, asistent social, psiholog, sociolog) care erau implicați în activitățile de recuperare din singurul centru  de recuperare pentru   copiii cu dizabilități din orașul Piatra Neamț. Motivația tinerilor voluntari: implicarea în mod activ a  părinții copiilor cu dizabilități în procesul de recuperare al propriilor  copii.

Încă din anul 2004, ASPNS-Luceafărul Neamț a  inițiat un program de voluntariat, la care au fost invitați să participle cadrele didactice și  tinerii din liceele pietrene, având convingerea  că tinerii sunt aceia care vor schimba mentalitatea comunității vizavi de persoanele cu dizabilități- copii, tineri și adulți.

Acest program oferă posibilitatea persoanelor interesate să se implice în activitățile organizate de către Asociaţia Luceafărul,:

 • Participarea la activitățile desfășurate în centrul de zi al asociației;
 • Sprijin pentru organizarea și desfășurarea diverselor manifestări artistice și sportive;
 • Petreacerea unui moment din timpul liber alături de o persoană cu dizabilităţi mergând la o plimbare, la o cofetărie, la un film, la teatru, etc.;.

Invităm comunitatea locală să se implice în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Implică-te! Fii voluntar, căci voluntariatul schimbă vieți – a ta și acelor pe care-i ajuți!

REDIRECȚIONAȚI 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT! SPONSORIZAȚI!  DONAȚI!

 • REDIRECȚIONAȚI 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT!

În conformitate cu prevederile

– Ordinul nr. 147/2020 din 20 ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;

– Ordinul nr. 614/2020 din 3 martie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

,  contribuabilii persoane fizice pot  să direcţioneze 3,5% din impozitul lor pe venit către o organizaţie nonguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitele lor.

Poţi descărca de aici  Formularul 230

Dacă nu știi să completezi Formularul 230, îți spunem noi cum:

-persoana fizica poate opta pentru distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de 2 ani prin bifarea casutei corespunzatoare din cerere.

-in cazul optiunii pentru o perioada de 2 ani, in anul urmator persoana fizica nu mai depune cererea, distribuirea efectuandu-se de organul fiscal pentru aceiasi beneficiari, la nivelul plafonului admis de lege, fie in aceeasi suma daca aceasta a fost completata, fie in mod egal.

Cererea va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

COMPLETAREA formularului 230 (prevazut de Ordinul ANAF 614/2020 )

Sectiunea I din formular se completeaza cu datele de identificare ale contribuabilului

Sectiunea II se completeaza de persoanele fizice care, in anul 2019, au realizat in Romania venituri din : –
salarii si asimilate salariilor,
– pensii,
– activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa, astfel:
a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 dispun asupra destinatiei sumei reprezentand: –
2% din impozitul pe venit aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
– 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii;

 1. b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 dispun asupra destinatie unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Sectiunea III se completeaza de persoanele fizice care, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din:
– activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit,
– drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real,
– cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru contractele in lei (articolele123 alin.4, 123^1 alin.3 din Codul fiscal), sau pe baza normelor de venit, si care dispun asupra destinatie unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Persoanele fizice care opteaza pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza formularul „Anexa nr. ……. la Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”.

In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.

DEPUNEREA formularului 230 

Formularul se depune impreuna cu anexele completate, dupa caz:
– in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent* sau prin posta, cu confirmare de primire sau,
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, inclusiv prin Spatiul Privat Virtual. *

*organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; – organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

In cazul formularelor 230 inregistrate la organul fiscal pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a noului model aprobat prin Ordinul ANAF 614/2020, optiunea contribuabililor referitoare la directionarea unei sume din impozitul anual datorat, incepand cu anul 2019, ramane valabila.

Formularele 230 aprobate prin Ordinul ANAF 50/2019 si prin Ordinul ANAF 147/2020 si, de asemenea, de Ordinul ANAF 614/2020 pot fi completate si depuse in continuare la organul fiscal pana la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Direcţionând 3,5%  din impozitul pe venit către Asociaţia Luceafărul , vei contribui şi tu la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Nu te costă nimic !

Datele de identificare fiscală ale Asociaţiei Luceafărul sunt:

Denumire entitate nonprofit – Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ (ASPNS-Luceafărul, Neamț)

Cod IBAN RON: RO96 RNCB 0306 1377 8827 0001

Codul de înregistrare fiscală CIF – 15858135,

Trebuie doar să completezi cu datele tale personale Formularul 230- dacă ai venituri din salarii sau pensii, sau completezi Formularul 200- dacă ai venituri din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse formularul la Administraţia Financiară de care aparţii este de 30 iunie 2020.

Formularele 230 pot fi depuse de tine personal la Administraţia Financiară,  trimise prin poştă recomandat sau poate fi depus de ASPNS-Luceafărul în baza unei împuterniciri.

 • SPONSORIZEAZĂ! Redirecționează 20% din impozitul pe profit al companiei tale!

În conformitate cu Legea 32/1994 cu modificările și completările ulterioare,  A Legii 227/2015privind Codul fiscal și a OUG 25/2018,  companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către un ONG care susține o cauză socială.

 • Donați!

Puteţi sprijini financiar  ASPNS-Luceafărul, făcând donaţii lasediul asociației sau prin virament bancar în contul deschis la Banca Comercială Română (BCR), Filiala Piatra Neamţ (NT)- ROMANIA, Cod IBAN RON: RO96 RNCB 0306 1377 8827 0001

Cod fiscal: 15858135,

 • Cum sunt utilizate fondurile astfel obținute de către ASPNS- Luceafărul?
 • finanţarea serviciului social ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, înființat de către asociație;
 • angajarea de personal calificat necesar bunei desfăşurări a activităţii asociaţiei ;
 • achiziţionarea de echipamente şi materiale necesare pentru organizarea şi buna

funcţionare a asociaţiei ;

 • finanţarea unor costuri pentru copiii și tinerii cu dizabilități din familii cu venituri modeste în vederea susținerii programelor de recuperare, în limita fondurilor disponibile;
 • susţinerea materială în cazuri de urgenţă a membrilor şi beneficiarilor asociaţiei (achiziţionarea de rechizite, medicamente şi dispozitive medicale, intervenţii chirurgicale, scutece de unică folosință, ş.a.);

Ai acum şansa să arăţi CĂ ÎȚI PASĂ!