Implică-te

VOLUNTARIAT

Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale-Luceafărul, Neamț a fost înființată cu sprijinul voluntarilor- tineri specialiști (jurist, asistent social, psiholog, sociolog) care erau implicați în activitățile de recuperare din singurul centru  de recuperare pentru   copiii cu dizabilități din orașul Piatra Neamț. Motivația tinerilor voluntari: implicarea în mod activ a  părinții copiilor cu dizabilități în procesul de recuperare al propriilor  copii.

Încă din anul 2004, ASPNS-Luceafărul Neamț a  inițiat un program de voluntariat, la care au fost invitați să participle cadrele didactice și  tinerii din liceele pietrene, având convingerea  că tinerii sunt aceia care vor schimba mentalitatea comunității vizavi de persoanele cu dizabilități- copii, tineri și adulți.

Acest program oferă posibilitatea persoanelor interesate să se implice în activitățile organizate de către Asociaţia Luceafărul,:

 • Participarea la activitățile desfășurate în centrul de zi al asociației;
 • Sprijin pentru organizarea și desfășurarea diverselor manifestări artistice și sportive;
 • Petreacerea unui moment din timpul liber alături de o persoană cu dizabilităţi mergând la o plimbare, la o cofetărie, la un film, la teatru, etc.;.

Invităm comunitatea locală să se implice în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Implică-te! Fii voluntar, căci voluntariatul schimbă vieți – a ta și acelor pe care-i ajuți!

REDIRECȚIONAȚI 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT! SPONSORIZAȚI!  DONAȚI!

 • REDIRECȚIONAȚI 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT!

În conformitate cu prevederile ANAF-Agenția Națională de Administrare Fiscală, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 3,5% din impozitul lor pe venit către o organizaţie nonguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitele lor.

Deoarece ASPNS-Luceafărul, Neamț este furnizor de servicii sociale acreditat din anul 2005 și licențiat, în momentul de față,  pentru serviciul social ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, serviciu licențiat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, avem nevoie de tot sprijinul d-voastra!

Redirecţionaţi 3,5%  din impozitul pe venit.

Puteți completa pe loc formularul aici: https://formular230.ro/asociatia-de-sprijin-a-persoanelor-cu-nevoi-speciale-luceafarul-neamt      si sa-l trimiteti prin e-mail la noi,

Sau puteti descărca Declarația 230  si s-o depuneti online d-voastra la ANAF

Direcţionând 3,5%  din impozitul pe venit către Asociaţia Luceafărul , vei contribui şi tu la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Nu te costă nimic !

Trebuie doar să completezi cu datele tale personale Formularul 230- dacă ai venituri din salarii sau pensii, sau completezi Formularul 200- dacă ai venituri din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse formularul la Administraţia Financiară de care aparţii este de 25 mai 2023.

Formularele 230 pot fi depuse de tine online la Administraţia Financiară sau poate fi depus de ASPNS-Luceafărul în baza unei împuterniciri.

Instructiuni pentru completarea formularului – click aici –

Dacă nu știi să completezi Formularul 230, te ajutam noi!

Direcţionând 3,5%  din impozitul pe venit către Asociaţia Luceafărul , vei contribui şi tu la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Nu te costă nimic !

Datele de identificare fiscală ale Asociaţiei Luceafărul sunt:

Denumire entitate nonprofit – Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ (ASPNS-Luceafărul, Neamț)

Cod IBAN RON: RO96 RNCB 0306 1377 8827 0001

Codul de înregistrare fiscală CIF – 15858135,

Trebuie doar să completezi cu datele tale personale Formularul 230- dacă ai venituri din salarii sau pensii, sau completezi Formularul 200- dacă ai venituri din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse formularul la Administraţia Financiară de care aparţii este de 25 mai 2021.

Formularele 230 pot fi depuse de tine personal la Administraţia Financiară,  trimise prin poştă recomandat sau poate fi depus de ASPNS-Luceafărul în baza unei împuterniciri.

Cererea va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

DEPUNEREA formularului 230 

Formularul se depune impreuna cu anexele completate, dupa caz:
– in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent* sau prin posta, cu confirmare de primire sau,
– prin mijloace electronice de transmitere la distanta, inclusiv prin Spatiul Privat Virtual. *

*organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; – organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

In cazul formularelor 230 inregistrate la organul fiscal pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a noului model aprobat prin Ordinul ANAF 614/2020, optiunea contribuabililor referitoare la directionarea unei sume din impozitul anual datorat, incepand cu anul 2019, ramane valabila.

Formularele 230 aprobate prin Ordinul ANAF 50/2019 si prin Ordinul ANAF 147/2020 si, de asemenea, de Ordinul ANAF 614/2020 pot fi completate si depuse in continuare la organul fiscal pana la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Direcţionând 3,5%  din impozitul pe venit către Asociaţia Luceafărul , vei contribui şi tu la creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Nu te costă nimic !

Datele de identificare fiscală ale Asociaţiei Luceafărul sunt:

Denumire entitate nonprofit – Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ (ASPNS-Luceafărul, Neamț)

Cod IBAN RON: RO96 RNCB 0306 1377 8827 0001

Codul de înregistrare fiscală CIF – 15858135,

Trebuie doar să completezi cu datele tale personale Formularul 230- dacă ai venituri din salarii sau pensii, sau completezi Formularul 200- dacă ai venituri din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse formularul la Administraţia Financiară de care aparţii este de 30 iunie 2020.

Formularele 230 pot fi depuse de tine personal la Administraţia Financiară,  trimise prin poştă recomandat sau poate fi depus de ASPNS-Luceafărul în baza unei împuterniciri.

 • SPONSORIZEAZĂ! Redirecționează 20% din impozitul pe profit al companiei tale!

În conformitate cu Legea 32/1994 cu modificările și completările ulterioare,  A Legii 227/2015privind Codul fiscal și a OUG 25/2018,  companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit către un ONG care susține o cauză socială.

 • Donați!

Puteţi sprijini financiar  ASPNS-Luceafărul, făcând donaţii lasediul asociației sau prin virament bancar în contul deschis la Banca Comercială Română (BCR), Filiala Piatra Neamţ (NT)- ROMANIA, Cod IBAN RON: RO96 RNCB 0306 1377 8827 0001

Cod fiscal: 15858135,

 • Cum sunt utilizate fondurile astfel obținute de către ASPNS- Luceafărul?
 • finanţarea serviciului social ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”, înființat de către asociație;
 • angajarea de personal calificat necesar bunei desfăşurări a activităţii asociaţiei ;
 • achiziţionarea de echipamente şi materiale necesare pentru organizarea şi buna

funcţionare a asociaţiei ;

 • finanţarea unor costuri pentru copiii și tinerii cu dizabilități din familii cu venituri modeste în vederea susținerii programelor de recuperare, în limita fondurilor disponibile;
 • susţinerea materială în cazuri de urgenţă a membrilor şi beneficiarilor asociaţiei (achiziţionarea de rechizite, medicamente şi dispozitive medicale, intervenţii chirurgicale, scutece de unică folosință, ş.a.);

Ai acum şansa să arăţi CĂ ÎȚI PASĂ!