Despre noi

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ este constituită de către părinţi ai unor copii cu dizabilități din Piatra Neamţ în anul 2003, fiind prima organizație la nivelul județului Neamț care are ca beneficiari copii și tineri cu diverse forme de dizabilități.

ASPNS-Luceafărul, Neamț este înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Piatra Neamț  cu numărul 34/A/2003 din 23.10.2003, actualizat cu nr. 4996/279/2019 din 21.06.2019.

Asociaţia  derulează activităţi în domeniul asistenţei sociale şi educaţionale a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi şi are ca priorităţi de acţiune următoarele :

  • finanţarea serviciilor sociale furnizate de asociație;
  • susţinerea materială și financiară în cazuri de urgenţă a membrilor şi beneficiarilor asociaţiei (achiziţionarea de medicamente şi dispozitive medicale, scutece de unică folosință, rechizite, costuri pentru intervenţii chirurgicale, etc.);
  • organizarea de campanii de strângere de fonduri necesare susţinerii activităţilor desfăşurate;
  • implicarea familiei persoanei cu dizabilități în procesul de recuperare și integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități;
  • responsabilizarea socială a tinerei generații prin participarea la activități de voluntariat în beneficiul persoanelor cu dizabilități;
  • sensibilizarea comunității prin organizarea de evenimente care să aducă în prim plan necesitatea recuperării și integrării socio-profesională a persoanelor cu dizabilități;

Finanţare organizației este asigurată din contribuţii proprii ( cotizaţii și contribuții ale membrilor aociației), sponsorizări, donaţii, fonduri prin direcţionarea a  2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, fonduri prin direcţionarea a  20% din impozitul pe venit al persoanelor juridice, etc.

A.S.P.N.S.- Luceafărul este din anul 2005 acreditat ca furnizor de servicii sociale de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

REPREZENTARE:

  •  În anul 2008, Asociația Luceafărul devine membră în prima federație a organizațiilor neguvernamentale din România, INCLUZIUNE- Federația Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități Intelectuale din România.

  •  În anul 2013, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale –Luceafărul, prin reprezentantul său legal, d-na Coman Daniela, devine membră în Comisia pentru Protecţia Copilului Neamţ, ca reprezentant al organismelor private acreditate din judeţul Neamţ. (septembrie 2013-august 2018)

 

  • În anul 2014, 10 organizații neguvernamentale din Regiunea Nord-Est a României au pus bazele FOPCD-Federației Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități, Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale –Luceafărul fiind membru fondator și membru în Consiliul Director al Federației.

(www.fopcd.ro)

  • În anul 2017, Asociația Luceafărul a fost acceptată ca membru activ în FONSSFederația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

(www.fonss.ro, www.voceaong.ro)