Politica de confidențialitate – FaceBook

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL FACEBOOK

CINE SUNTEM?
Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamț, denumită în continuare ASOCIAȚIA, este constituită de către părinți ai unor copii cu dizabilități din Piatra Neamț.
Datele noastre de contact sunt:
Sediu: Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter.
CIF: 15858135
Telefon: 0741 543 400
E-mail: aspnsluceafarul@yahoo.com.
AM NUMIT UN RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
DA, am numit un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care poate fi contactat la sediul nostru din Jud. Neamț, Mun. Piatra Neamț, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter, sau pe adresa de e-mail: protectia.datelor@asociatialuceafarul.ro,
MISIUNEA NOASTRĂ
ASOCIAȚIA derulează activități în domeniul asistenței sociale și educaționale a copiilor și adulților cu dizabilități și are ca priorități de acțiune următoarele:

  • Abilitare, integrare socială și recuperare prin activități de terapie ocupațională;
  • Asigurarea de activități instructiv-educative, de dezvoltare a abilităților și talentelor fiecărui beneficiar;
  • Stimularea autonomiei personale și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a persoanei cu dizabilități;
  • Se urmărește și implicarea familiei în procesul de recuperare și socializare a persoanei cu dizabilități prin participarea acesteia la activitățile derulate;

Pentru îndeplinirea misiunii noastre diseminăm informațiile privind activitatea noastră și prin intermediul contul de Facebook al asociației: https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul-294155750703709/.
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma Facebook și în procesul de mediatizare a activității noastre.
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CÂND COMUNICĂM PE FACEBOOK?
Când v-ați creat contul de socializare pe Facebook a fost alegerea dumneavoastră ce date cu caracter personal furnizați în spațiul public.
ASOCIAȚIA nu deține platforma Facebook și nu poate influența și nici controla în niciun mod ce informații furnizați, crearea contului dvs. de Facebook presupunând că ați luat cunoștință
despre Politica de confidențialitate a Facebook și că vă asumați respectarea Termenilor și
condițiilor deținătorului platformei de socializare.
Prin platforma publică Facebook avem acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
astfel:
a) Prin utilizarea facilităților platformei Facebook ați devenit „Prieten” al ASOCIAȚIEI, ați dat
„Like (Îmi place)” paginii noastre sau ați decis să ne urmăriți activitatea („Follow”). În această
situație vă putem accesa profilul de Facebook și datele cu caracter personal pe care le aveți
disponibile public;
b) În momentul în care scrieți pe pagina noastră publică și postați fotografii sau orice date cu
caracter personal, primim acces la aceste informații. Nu descărcăm aceste date, nu le stocăm și
nu le distribuim decât prin intermediul funcției „Share public (Distribuie public)” care este
disponibilă gratuit pe platforma Facebook;
c) Dacă ați selectat pe contul dumneavoastră ca informațiile pe care le publicați să poată fi
disponibile și „Prietenilor prietenilor (Friends of friends)” prin sistemul de notificări disponibil
gratuit pe platforma Facebook, este posibil să primim și să putem accesa și noi date despre
dumneavoastră, chiar dacă nu suntem „Prieteni”, nu ne-ați dat „Like” sau nu ne-ați „Urmărit” în
mod voluntar. Restricționarea accesului nostru la informațiile dumneavoastră în acest context
este prerogativa dumneavoastră și puteți modifica în orice moment setările contului
dumneavoastră în așa fel încât să ne restricționați accesul la informațiile dumneavoastră;
d) În momentul în care dați „check-in” în locația noastră, administratorii paginii pot accesa
informațiile dumneavoastră disponibile public;
e) Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o
postare personală în cronologia paginii locației noastre, sau recomandați ASOCIAȚIA unei alte
persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră;
f) Orice informații ne furnizați când alegeți să comunicați cu noi folosind sistemul de mesagerie
internă (Messenger) pus la dispoziție de platforma Facebook le considerăm confidențiale și nu le
punem la dispoziție nimănui, în nicio situație și în niciun mod. Prin excepție, vom folosi datele
dumneavoastră pentru a ne apăra un drept în instanță, dacă este cazul.
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv
administratorilor paginii. Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.
În cazul în care nu sunteți de acord să distribuim pe pagina noastră orice informații despre
dumneavoastră, chiar dacă le-am obținut din surse disponibile public, este suficient să ne
contactați folosind oricare din metodele de comunicare pe care le aveți la dispoziție și să ne
solicitați să ștergem posturile sau orice alte date cu caracter personal am folosit, caz în care ne
vom conforma în cel mai scurt timp posibil.
MARKETING
ASOCIAȚIA nu este societate comercială. Toate produsele expuse vânzării exclusiv pe pagina
noastră fac parte din campaniile de autofinanțare sau de fund raising ale organizației. Nu
distribuim aceste informații direct pe pagina dumneavoastră sau prin sistemul de mesagerie
internă (Messenger) pus la dispoziție de platforma Facebook.
Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare profilată (publicitate plătită) oferit de
platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din
secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.
Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare
(„unfollow” – „unfriend”).
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile
dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.
În cazul în care considerați că ASOCIAȚIA nu v-a respectat oricare dintre drepturile garantate de
Regulamentul 679/2016 și nici nu ați ajuns la o înțelegere amiabilă cu noi, aveți dreptul de a vă
plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările
dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea
adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact.
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ DACĂ NE CONTACTAȚI LA
SEDIU, TELEFONIC SAU PRIN E-MAIL?
ASOCIAȚIA poate fi contactată și direct, la sediu, prin e-mail sau telefonic, folosind datele de
contact disponibile pe pagina noastră de Facebook, precum și în preambulul prezentei politici de
confidențialitate.
Dacă ne contactați la sediu, vom urma procedurile interne de colaborare cu dumneavoastră și în
strictă conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 și ale legislației naționale în
domeniu.
Dacă ne contactați telefonic sau prin e-mail, vă rugăm să ne furnizați cât mai puține date cu
caracter personal și să vă limitați la strictul necesar de date cu caracter personal pe care le oferiți
pentru a rezolva problema pentru care ne contactați. Pentru o programare a unei vizite la sediul
nostru ne sunt suficiente următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, număr de
telefon și / sau adresă de e-mail. Datele pe care ni le furnizați le considerăm confidențiale și le
folosim exclusiv în scopurile pentru care v-ați exprimat acordul explicit.
VALABILITATEA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE A ASOCIAȚIEI
Această variantă actualizată a POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE A ASOCIAȚIEI este în
vigoare din 01.07.2019.