Politica de confidentialitate – FaceBook

POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL FACEBOOK

CINE SUNTEM?

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ, denumită în continuare ASOCIAŢIA, este constituită de către părinţi ai unor copii cu dizabilităţi din Piatra Neamţ.

Datele noastre de contact sunt:

Sediu: Jud. Neamţ, Mun. Piatra Neamţ, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter.

CIF:15858135

Telefon: 0741 543 400

E-mail: aspnsluceafarul@yahoo.com.

AM NUMIT UN RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

DA, am numit un Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal care poate fi contactat la sediul nostru din Jud. Neamţ, Mun. Piatra Neamţ, Bld. Decebal, nr. 90, Bl. A1, parter, sau pe adresa de e-mail: protectia.datelor@asociatialuceafarul.ro,

MISIUNEA NOASTRĂ

ASOCIAŢIA derulează activităţi în domeniul asistenţei sociale şi educaţionale a copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi şi are ca priorităţi de acţiune următoarele:

  • Abilitare, integrare socială şi recuperare prin activităţi de terapie ocupaţională;
  • Asigurarea de activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor fiecărui beneficiar;
  • Stimularea autonomiei personale şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a persoanei cu dizabilităţi;
  • Se urmăreşte şi implicarea familiei în procesul de recuperare şi socializare a persoanei cu dizabilităţi prin participarea acesteia la activităţile derulate;

Pentru îndeplinirea misiunii noastre diseminăm informaţiile privind activitatea noastră şi prin intermediul contul de Facebook al asociaţiei: https://www.facebook.com/ASPNS-Luceafarul- 294155750703709/.                                                                       ’

În cele ce urmează puteţi regăsi informaţiile care vă explică modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma Facebook şi în procesul de mediatizare a activităţii noastre.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CÂND COMUNICĂM PE FACEBOOK?

Când v-aţi creat contul de socializare pe Facebook a fost alegerea dumneavoastră ce date cu caracter personal furnizaţi în spaţiul public.

ASOCIAŢIA nu deţine platforma Facebook şi nu poate influenţa şi nici controla în niciun mod
ce informaţii furnizaţi, crearea contului dvs. de Facebook presupunând că aţi luat cunoştinţă

despre Politica de confidenţialitate a Facebook şi că vă asumaţi respectarea Termenilor şi condiţiilor deţinătorului platformei de socializare.

Prin platforma publică Facebook avem acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:

  1. Prin utilizarea facilităţilor platformei Facebook aţi devenit „Prieten” al ASOCIAŢIEI, aţi dat „Like (Îmi place)” paginii noastre sau aţi decis să ne urmăriţi activitatea („Follow”). În această situaţie vă putem accesa profilul de Facebook şi datele cu caracter personal pe care le aveţi disponibile public;
  2. În momentul în care scrieţi pe pagina noastră publică şi postaţi fotografii sau orice date cu caracter personal, primim acces la aceste informaţii. Nu descărcăm aceste date, nu le stocăm şi nu le distribuim decât prin intermediul funcţiei „Share public (Distribuie public)” care este disponibilă gratuit pe platforma Facebook;
  3. Dacă aţi selectat pe contul dumneavoastră ca informaţiile pe care le publicaţi să poată fi disponibile şi „Prietenilor prietenilor (Friends of friends)” prin sistemul de notificări disponibil gratuit pe platforma Facebook, este posibil să primim şi să putem accesa şi noi date despre dumneavoastră, chiar dacă nu suntem „Prieteni”, nu ne-aţi dat „Like” sau nu ne-aţi „Urmărit” în mod voluntar. Restricţionarea accesului nostru la informaţiile dumneavoastră în acest context este prerogativa dumneavoastră şi puteţi modifica în orice moment setările contului dumneavoastră în aşa fel încât să ne restricţionaţi accesul la informaţiile dumneavoastră;
  4. În momentul în care daţi „check-in” în locaţia noastră, administratorii paginii pot accesa informaţiile dumneavoastră disponibile public;
  5. Dacă distribuiţi o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiţi o postare personală în cronologia paginii locaţiei noastre, sau recomandaţi ASOCIAŢIA unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificaţi despre activitatea dumneavoastră;
  6. Orice informaţii ne furnizaţi când alegeţi să comunicaţi cu noi folosind sistemul de mesagerie internă (Messenger) pus la dispoziţie de platforma Facebook le considerăm confidenţiale şi nu le punem la dispoziţie nimănui, în nicio situaţie şi în niciun mod. Prin excepţie, vom folosi datele dumneavoastră pentru a ne apăra un drept în instanţă, dacă este cazul.

Toate informaţiile mai sus menţionate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu vindem şi nu trimitem datele dumneavoastră către alte entităţi.

În cazul în care nu sunteţi de acord să distribuim pe pagina noastră orice informaţii despre dumneavoastră, chiar dacă le-am obţinut din surse disponibile public, este suficient să ne contactaţi folosind oricare din metodele de comunicare pe care le aveţi la dispoziţie şi să ne solicitaţi să ştergem posturile sau orice alte date cu caracter personal am folosit, caz în care ne vom conforma în cel mai scurt timp posibil.

MARKETING

ASOCIAŢIA nu este societate comercială. Toate produsele expuse vânzării exclusiv pe pagina noastră fac parte din campaniile de autofinanţare sau de fund raising ale organizaţiei. Nu distribuim aceste informaţii direct pe pagina dumneavoastră sau prin sistemul de mesagerie internă (Messenger) pus la dispoziţie de platforma Facebook.

Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare profilată (publicitate plătită) oferit de platforma Facebook, în condiţiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteţi accesa din secţiunile „Termeni şi condiţii”, respectiv „Politica de confidenţialitate”.

Puteţi oricând renunţa la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow” – „unfriend”).

ACCESUL LA INFORMAŢII, RECTIFICARE A DATELOR SI PLÂNGERI

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate şi că informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

În cazul în care consideraţi că ASOCIAŢIA nu v-a respectat oricare dintre drepturile garantate de Regulamentul 679/2016 şi nici nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu noi, aveţi dreptul de a vă plânge către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteţi adresa dacă consideraţi că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informaţii găsiţi la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ DACĂ NE CONTACTAŢI LA SEDIU, TELEFONIC SAU PRIN E-MAIL?

ASOCIAŢIA poate fi contactată şi direct, la sediu, prin e-mail sau telefonic, folosind datele de contact disponibile pe pagina noastră de Facebook, precum şi în preambulul prezentei politici de confidenţialitate.

Dacă ne contactaţi la sediu, vom urma procedurile interne de colaborare cu dumneavoastră şi în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 şi ale legislaţiei naţionale în domeniu.

Dacă ne contactaţi telefonic sau prin e-mail, vă rugăm să ne furnizaţi cât mai puţine date cu caracter personal şi să vă limitaţi la strictul necesar de date cu caracter personal pe care le oferiţi pentru a rezolva problema pentru care ne contactaţi. Pentru o programare a unei vizite la sediul nostru ne sunt suficiente următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume, număr de telefon şi / sau adresă de e-mail. Datele pe care ni le furnizaţi le considerăm confidenţiale şi le folosim exclusiv în scopurile pentru care v-aţi exprimat acordul explicit.

VALABILITATEA POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE A ASOCIAŢIEI

Această variantă actualizată a POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE A ASOCIAŢIEI este în vigoare din 01.07.2019.